top of page

Støydemping

Verdens helseorganisasjon WHO reduserer grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy. – Med de nye grensene bor nå halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser.

Støy er et voksende problem, den forstyrrende støyen trenger inn i bygninger gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene. Det finnes god kompetanse og gode produkter for å løse disse utfordringene, enten man skal hindre utendørs støy eller innendørs støy mellom rom.

Støydemping oppnås ved bruk av tykkere og derved tyngre glassplater. I tillegg er det viktig at det ikke benyttes like glasstykkelser i de forskjellige lagene i isolerglasset. Også luftavstanden mellom glassene har betydning for lydegenskapene til isolerruten.

Spesielt myke laminatmaterialer er utviklet til støydempende glass for å oppnå god støydemping med lavest mulig vekt. Støydempende ruter kan bygges i kombinasjon med energistopp og solstopp. I isolerruter med laminert glass, bør det laminerte glasset plasseres som det indre for å oppnå best lydisolering også når det er kaldt ute. Vinduets støydempende egenskaper avhenger også av utformingen på karm, ramme, fuger og ventiler. 

bottom of page