top of page

Dokumentasjon 

Vi hos Glassfabrikken arbeider stadig med å forbedre oss. Derfor har vi hele tiden fokus på lover, regler og miljøaspektene i det vi foretar oss.

CE-merking

CE-merket viser at produktet oppfyller de deklarerte egenskapene i en harmonisert europeisk standard og kan brukes innen EU markedet. Symbolet settes enten på produktet eller på dokument som følger produktet. På denne siden finner du infoformasjon og dokumentasjon på hvilke produkter Glassfabrikken har CE-godkjent.

Miljø

Vi på Glassfabrikken arbeider stadig med å forbedre oss. Derfor har vi hele tiden fokus på miljøaspektene i det vi foretar oss. 

bottom of page