top of page

CE-merking

CE-merket viser at produktet oppfyller de deklarerte egenskapene i en harmonisert europeisk standard og kan brukes innen EU markedet. Symbolet settes enten på produktet eller på dokument som følger produktet.

Dette gjør at du kan direkte sammenligne de angitte verdier hos ulike produsenter i trygg forvissing om at de måles eller beregnes på samme måte og er fullt ut sammenlignbare.

I september 2006 ble det obligatorisk å følge de første nye europeiske tekniske standarder for bygningsglass. Formålet er å eliminere tekniske handelshindre ved at alle må redegjøre for tekniske verdier i hht. samme norm. På den måten kan man lett sammenligne ulike produkter og fabrikater.

Standarden, som kalles harmonisert europeisk norm (hEN), utarbeides gjennom en åpen prosess som bygger på gjensidig forståelse mellom alle berørte parter. Den godkjennes av Comité Européen de Normalisation (CEN) som overstyrer alle nasjonale standardiseringsorganer.

Man har utarbeidet harmoniserte europeiske tekniske standarder for planglass, isolerglass, herdet glass og laminert glass.

Hva CE-merking ikke er:
· Det er ikke et kjennetegn på geografisk opprinnelse.
· Det er ikke et kvalitetsmerke i tradisjonell betydning
· Det er ikke relatert til ting som ligger utenfor de vesentlige kravene til produkter som farge, utseende m.m.
· Det er ikke en lisens for å bruke produktene innenfor EU. Nasjonale forskrifter må alltid følges.​​

Glassfabrikken har følgende CE-godkjente produkter: 

Våre CE-godkjente produkter:

Isolerglass - EN 1279

EN1279

Bygningsglass - isolerglassruter – Del 5: Evaluering av samsvar. ​

Produktsertfikat Isolerglass – EN 1279-5

 

Dersom det er behov for mer informasjon om isolerglassene fra Glassfabrikken eller det er ønske om å få tilsendt ytelseserklæring for isolerglasskobminasjoner kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.​

Kontaktinformasjon til Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer:  95 28 92 65

Herdet, laminert glass

EN 14449 

Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass.

Evaluering av samsvar / Produktstandard (innbefattet rettelsesblad AC:2005)

Dersom det er behov for mer informasjon, eller om det er noen spørsmål rundt ytelseserklæringene på laminert glass fra Glassfabrikken kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.

Kontaktinformasjon til  Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer: 95 28 92 65

16.jpg

Herdet glass

EN 12150

Bygningsglass – Termisk herdet kalksodasilikat – Sikkerhetsglass

Del 2: Evaluering av samsvar/Produktstandard

Dersom det er behov for mer informasjon, eller om det er noen spørsmål rundt ytelseserklæringene på herdet glass fra Glassfabrikken kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.

Kontaktinformasjon til  Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer: 95 28 92 65

bottom of page