top of page

CE-merking

CE-merket viser at produktet oppfyller de deklarerte egenskapene i en harmonisert europeisk standard og kan brukes innen EU markedet. Symbolet settes enten på produktet eller på dokument som følger produktet.

Dette gjør at du kan direkte sammenligne de angitte verdier hos ulike produsenter i trygg forvissing om at de måles eller beregnes på samme måte og er fullt ut sammenlignbare.

I september 2006 ble det obligatorisk å følge de første nye europeiske tekniske standarder for bygningsglass. Formålet er å eliminere tekniske handelshindre ved at alle må redegjøre for tekniske verdier i hht. samme norm. På den måten kan man lett sammenligne ulike produkter og fabrikater.

Standarden, som kalles harmonisert europeisk norm (hEN), utarbeides gjennom en åpen prosess som bygger på gjensidig forståelse mellom alle berørte parter. Den godkjennes av Comité Européen de Normalisation (CEN) som overstyrer alle nasjonale standardiseringsorganer.

Man har utarbeidet harmoniserte europeiske tekniske standarder for planglass, isolerglass, herdet glass og laminert glass.

Hva CE-merking ikke er:
· Det er ikke et kjennetegn på geografisk opprinnelse.
· Det er ikke et kvalitetsmerke i tradisjonell betydning
· Det er ikke relatert til ting som ligger utenfor de vesentlige kravene til produkter som farge, utseende m.m.
· Det er ikke en lisens for å bruke produktene innenfor EU. Nasjonale forskrifter må alltid følges.​​

Glassfabrikken har følgende CE-godkjente produkter: 

Våre CE-godkjente produkter:

Isolerglass - EN 1279

EN1279

Bygningsglass - isolerglassruter – Del 5: Evaluering av samsvar. ​

Produktsertfikat Isolerglass – EN 1279-5

 

Dersom det er behov for mer informasjon om isolerglassene fra Glassfabrikken eller det er ønske om å få tilsendt ytelseserklæring for isolerglasskobminasjoner kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.​

Kontaktinformasjon til Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer:  95 28 92 65

Herdet, laminert glass

EN 14449 

Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass.

Evaluering av samsvar / Produktstandard (innbefattet rettelsesblad AC:2005)

Ytelseserklæring: 

Herdet laminert 8,76mm float

Herdet laminert 10,76mm float

Herdet laminert 12,76mm float

Herdet laminert 17,52mm float

Herdet Laminert 21,52mm float

Herdet laminert 25,52mm float

Herdet laminert 8,76mm opal

Herdet laminert 10,76mm opal

Herdet laminert 12,76mm opal

Herdet laminert 17,52mm opal

Herdet laminert 21,52mm opal

Herdet laminert 25,52mm opal

Herdet laminert 8,76mm optiwhite

Herdet laminert 12,76mm optiwhite

Herdet laminert 17,52mm optiwhite

Herdet laminert 21,52mm optiwhite

Herdet laminert 25,52mm optiwhite​​

Dersom det er behov for mer informasjon, eller om det er noen spørsmål rundt ytelseserklæringene på laminert glass fra Glassfabrikken kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.

Kontaktinformasjon til  Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer: 95 28 92 65

Herdet glass

EN 12150

Bygningsglass – Termisk herdet kalksodasilikat – Sikkerhetsglass

Del 2: Evaluering av samsvar/Produktstandard

Ytelseserklæring: 

Herdet 4mm float

Herdet 4mm s3(proT)

Herdet 5mm float

Herdet  6mm float

Herdet 8mm float

Herdet 10mm float

Herdet 12mm float

Herdet 6mm active

Herdet 4mm bronse

Herdet 6mm bronse

Herdet 6mm grønn

Herdet 8mm grønn

Herdet 4mm opal

Herdet 6mm opal

Herdet 8mm opal

Herdet 10mm opal

Herdet 4mm optiwhite

Herdet 6mm optiwhite

Herdet 8mm optiwhite

Herdet 10mm optiwhite

Herdet 12mm optiwhite

Herdet 4mm sot

Herdet 6mm sot

Herdet 8mm sot

Herdet 4mm stipolyte

Herdet 6mm stipolyte

Herdet 8mm stipolyte

Herdet 6mm emaljert RAL7011

Herdet 6mm emaljert RAL7015

Herdet 6mm emaljert RAL7035

Herdet 6mm emaljert RAL7042

Herdet 6mm emaljert RAL9005

Herdet 6mm emaljert RAL9010 OW

Dersom det er behov for mer informasjon, eller om det er noen spørsmål rundt ytelseserklæringene på herdet glass fra Glassfabrikken kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.

Kontaktinformasjon til  Jørgen Fadum:

Epost: jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer: 95 28 92 65

bottom of page