top of page

Solbeskyttelse

Tidligere var alle solbeskyttelsesglass fargede og stengte lyset ute i like stor grad som varmen. Et drømmescenario ville vært om glassene stoppet all varme fra solen og lot lyset stråle inn. Dessverre er dette fysisk umulig da lys også er varme. Vi har kommet en god del lengre på solbeskyttelsesglass som slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass og stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

Valget av glass har sterk påvirkning på kjølebehovet. Glass i vegg bestråles med opptil 850 w/m2 solvarme. Norge er spesielt utsatt med klar luft og lave solvinkler. Den mengden varme som slipper inn gjennom glasset, kan reguleres ved bruk av solstoppglass med forskjellige grader av avskjerming.

Klart isolerglass slipper inn ca. 80% av solvarmen. Glassfabrikkens Solstopp 4 slipper bare inn 17%. Dette påvirker inneklima og kjølebehov. Kombinasjoner av solstopp og energistopp gir bedre mulighet for bruk av glass i miljøer med høye krav til inneklima.

 

Solstoppglass fjerner solvarmen fra bygget uten bruk av energi og uten krav til service og vedlikehold. Det er et billig og miljøvennlig alternativ. Siden 50 % av solvarmen kommer som synlig lys, vil solskjermende glass dempe sollyset. Det er ved produksjon lagt vekt på at standard solstoppglass skal ha nøytral farge. For spesielle fasader kan farget/ reflekterende glass leveres. Ved dagslysbehov kan mindre deler av glassveggen bygges med klart glass.

Glassfabrikkens har for enkelhetsskyld laget 4-klasser for solstopp:

Solstopp 1
Lysinnslipp 70% - Solvarmeinnslipp 35%

 

Solstopp 2
Lysinnslipp 66% - Solvarmeinnslipp 33%

 

Solstopp 3
Lysinnslipp 50% - Solvarmeinnslipp 25%

 

Solstopp 4
Lysinnslipp 29% - Solvarmeinnslipp 18%

bottom of page