top of page

Brannvern

Brannvern i bygg reguleres av myndighetene. I regelverket finnes det krav til rømningssikkerhet og hindring av brannspredning mellom og i bygninger. Utover de grunnleggende kravene bør en byggeier stille krav til at en brann ikke gir uoverkommelig konsekvenser for fortsatt virksomhet i bygget. 

Ved brann skal et bygg være utformet slik at rømningsveien er enkel og logisk slik at ikke liv risikeres. Rømningsveier er som regel den samme veien som vi kommer inn i et bygg. Det stilles derfor krav til brannsikkerhet kombinert med ønske om et åpent og imøtekommende miljø med høyt lysinnslipp. 

Det finnes løsninger som gjør det mulig med passiv seksjonering av et bygg slik at en brann ikke sprer seg i hele bygget. Brannglass kan brukes i vegger, glasspartier, vinduer og dører.

Når man velger brannglass er det viktig å tenke hvor i bygget det skal plasseres, hva glasset skal beskytte og konsekvensene om glasset ikke holder. Brannglass er ømfintlig for brå temperatursvingninger og fukt. Det er viktig at glasset lagres og monteres i henhold til de spesifikasjoner som angis. 

bottom of page