top of page

Profilglass

Med profilglass kan det bygges store sammenhengende glasspartier uten forstyrrende bæreprofiler. De er ugjennomsiktige men slipper inn lys. U-Profilglass er et aktuelt produkt i skillevegger uten høye krav til isolasjon.


Glassfabrikken har levert U-profilglass  til trappehus, parkeringsanlegg, ventilasjonsrom og innvendige skillevegger. Profilglassene leveres vanligvis komplett med omrammingsprofiler. Glassene tilbys i mange profilbredder og grader av transparens.  

bottom of page