top of page

Anti-kondens glass

I dag ser vi at utvendig kondens kan være brysomt siden det er mulig å lage glasskonstruksjoner med så lav U-verdi at under noen forhold kan det dannes kondens på utsiden av rutene.

Det er ikke lett å forutsi hvor stor risikoen for utvendig kondens er, da den forårsakes av en rekke faktorer. Bedre U-verdi og lavere innetemperatur øker risikoen for utvendig kondens. Rutenes plassering er også av betydning. Avkjøling av glassoverflaten reduseres av takutspring, markiser, skodder, utvendige persienner, trær og busker foran vinduene eller nærliggende bygninger. Sammen og hver for seg reduserer dette risikoen for at utvendig kondens forekommer.

I vindstille, kaldt og klart vær, kan den ytre ruten miste så mye varme ved utstråling mot himmelen at den kan få lavere temperatur enn luften ute. Dersom luftfuktigheten samtidig er høy, hvilket først og fremst skjer vår og høst, kan rutens temperatur bli lavere enn duggpunktet, og det dannes kondens. Energitapet innenfra er ikke nok til å holde ytterglassets temperatur over duggpunktet for luften ute. 

Utvendig kondens dannes først og fremst om natten, og er som regel av kort varighet. Den forsvinner når solen varmer luften, akkurat som morgenduggen i gresset eller på bilen.

Belegget på det ytterste glasset i isolerkonstruksjonen gjør at yttertemperaturen blir høyere enn duggpunktets temperatur slik at det ikke dannes kondens. 

Anti-kondens glass er et nøytralt og klart glass, det kan bearbeides, lamineres og herdes som vanlig glass. 

bottom of page