top of page

Energisparing

I dag er målet å skape best mulig inneklima ved lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Energispareglass forbedrer inneklimaet ved redusere kaldras og kaldstråling. Ved bruk av energispareglass reduseres behovet for oppvarmning og glasset bidrar på denne måten til et bedre miljø og til lavere strømregning. 

Strengere energikrav til bygninger fører til at vinduer med trelags isolerruter med to energiglass blir mer vanlig. Da kan man benytte større og høyere vinduer uten å risikere kaldras eller kaldståling. 

Det finnes flere typer energispareglass for å imøtekomme ulike prioriteringer av isoleringsevne, lystransmisjon, solenergitransmisjon og plassering i konstruksjonen.

Det har lenge vært kjent at forbedret glasskvalitet er privatøkonomisk lønnsomt. Nå har vi fått markedsorienterte energipriser. Det gjør det svært lønnsomt å legge inn ekstra glasskvalitet. 

Hva får du i tillegg? Du får et bedre inneklima fordi glassflatene mot rommet ikke blir så kalde med velisolert rute. Den kalde trekken som vi kaller kaldras, blir mindre merkbar. Faren for innvendig kondens er også redusert. Ved store glass og spesielt for høye glass vil kaldraset få stor fart og flyte inn over gulvet og gi følelsen av at det trekker på beina. Her er det viktig med trelags energiglass med gassfylling for å skape et lunt og behagelig innemiljø.

Energiglasset er også en energifanger som slipper inn kortbølget solvarme, men holder på den langbølgede varmestrålingen fra lamper og ovner

bottom of page