top of page

Sikkerhet og sikring

Glass er sterkere enn man tror, styrker øker med tykkelsen. Dersom man benytter sikkerhetsglass kan trygt skape interiør med fri gjennomsikt og slippe inn rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Personskade som følge av kollisjon med glass hindres ved bruk av herdet, laminert eller herdet laminert glass.

Blant alle materialer som skal sikre ved innbrudd, vandalisme og våpenskudd finnes det kun ett som slipper inn daglys. Materialet er glass. Innbruddshemmende glass kan erstatte gitter og gi rabatt i forsikringsavtalen.

Økt krav til sikkerhet krever seigere glass, noe som oppnås ved laminering av glass-vinylfolie-glass i flere lag avhengig av krav til beskyttelse. Når det stilles krav til høy motstandsklasse kreves det alltid laminert glass. Jo tykkere glass og folie er, og jo flere sjikt, desto mer effektiv sikring. 

Glass klassifiseres i tre motstandsklasser P1A-P5A mot vandalisme, P6B-P8B mot innbrudd og BR1-BR7 og SG1-SG2 mot våpenskudd.

Sikringsglass testes som en bygningsdel, men sikringen er ikke komplett før rett glass monteres i rett karm og innfestningen er gjort riktig slik at hele konstruksjonen klarer kravene til den gitte klassen. 

bottom of page