top of page

Glass og funksjoner

Det stilles stadig nye krav innen byggesektoren. Med funksjonsglass så kan man praktisk talt få alle funksjoner man ønsker eller trenger innebygget i en eneste glasskonstruksjon.

Glassets grunnleggende funksjon er å slippe inn dagslys, gi fri gjennomsikt og beskytte oss for elementene på den andre siden av glasset. Utvikling av glasset har de siste årene skutt fart. Nå er glasset et av de viktigeste byggeelementene vi har.

I dag finnes det funksjonsglass som kan bidra til effektiv energikontroll samtidig som det tilfredsstiller høye krav når det gjelder blant annet brannkrav, støydemping, personsikkerhet, objekt- og personsikring, selvrensende og glass som dekor. 

Glassfabrikken gjør sitt ytterste for å tilfredsstille de kravene du stiller til glasskonstruksjonen!

Energisparing

I dag er målet å skape best mulig inneklima ved lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Energispareglass forbedrer inneklimaet ved å redusere kaldras og kaldstråling. Ved bruk av energispareglass reduseres behovet for oppvarmning og glasset bidrar på denne måten til et bedre miljø og til lavere strømregning. 

Solbeskyttelse

Tidligere var alle solbeskyttelsesglass fargede og stengte lyset ute i like stor grad som varmen. Et drømmescenario ville vært om glassene stoppet all varme fra solen og lot lyset stråle inn. Dessverre er dette fysisk umulig da lys også er varme. Men vi har kommet en god del lengre på solbeskyttelsesglass som slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass og stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

Brannvern

Brannvern i bygg reguleres av myndighetene. I regelverket finnes det krav til rømningssikkerhet og hindring av brannspredning mellom og i bygninger. Utover de grunnleggende kravene bør en byggeier stille krav til at en brann ikke gir uoverkommelig konsekvenser for fortsatt virksomhet i bygget. 

Støydemping

Verdens helseorganisasjon WHO reduserer grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy. – Med de nye grensene bor nå halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser.

Sikkerhet og sikring

Glass er sterkere enn man tror, styrken øker med tykkelsen. Dersom man benytter sikkerhetsglass kan trygt skape interiør med fri gjennomsikt og slippe inn rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Personskade som følge av kollisjon med glass hindres ved bruk av herdet, laminert eller herdet laminert glass.

Selvrensende glass

Det er få som er glad i vindusvask, det er en jobb man gjerne vil slippe. Det finnes selvrensende glass som har dobbeltvirkende funksjon som bruker naturens egne krefter til å holde glasset rent for organisk smuss. 

Dekorglass

Det finnes glass som er utformet slik at man kan skape dekorative miljøer. Med forskjellige produksjonsteknikker kan man gi glass både form og farge, samt styre hvor mye av glassoverflaten som skal være gjennomsiktig eller opalt. På denne måten kan man skape miljøer med identitet.

Profilglass

Med profilglass kan det bygges store sammenhengende glasspartier uten forstyrrende bæreprofiler. De er ugjennomsiktige men slipper inn lys. U-Profilglass er et aktuelt produkt i skillevegger uten høye krav til isolasjon. 

Ekstra klart floatglass

Vanlig float glass har en svak grønntone som øker med glasstykkelsen. Fargen er der fordi det er jernoksid i naturlig glass. 

Anti-kondens glass

I dag ser vi at utvendig kondens kan være brysomt siden det er mulig å lage glasskonstruksjoner med så lav U-verdi at under noen forhold kan det dannes kondens på utsiden av rutene.

bottom of page