top of page

Bearbeiding av glass

Glassfabrikken tilbyr skreddersøm av glass. Både til eksteriør og interiør. Glass kan bearbeiders gjennom herding, laminering, sandblåses, silketrykkes, bøyes, bores, utspares, emaljeres etc.

​Det er uendelige muligheter med bygningsmaterialet glass.

Polerte kanter

Glassfabrikken kan levere følgende kanttyper:

 

Skrå-kant

Herdeslipt/brynet kant

Fasett kant

D-kant (polert/matt)

C-kant (polert/matt)

Vi kan polere både rette kanter og glass med buede fasonger i CNC maskin. Se fig.

Polerte kanter

Utsparing

Utsparinger kan lages inne på glasset eller langs kanter eller hjørner. Innvendige hjørner vil få en liten radius på min. r=6mm. Alle innvendige radier må være større enn glassets tykkelse. For blankpolerte innvendige hjørner kreves en radius på 56mm. 

 

Det stilles krav til størrelser og plassering av utsparinger som vist i denne figuren.

 

Man kan ikke herde glass med fasong der man har spisse hjørner med vinkel på mindre enn 25°.

Utsparing

Hullboring

Glassfabrikken kan lage hull i glassene med diameter fra 6mm til 75mm.
Enkelte hullstørrelser og hull med diameter over 75mm må lages i CNC-maskin.
Hullplassering (avstand til kant og avstand til annet hull) er avhengig av glasstykkelse og hulldiameter. Glassfabrikken kan også forsenke hull i glass. 

 

Standard målsetting av hull er fra glasskant eller hjørne til senter hull. Avstand mellom to hull angis fra senter hull til senter hull

Diameter på hull i glass må være tykkere enn glasset tykkelse dersom glasset skal herdes.

Se krav til hullplassering her

Hullboring

Digitaltrykk

Digitalt trykk på glass gir deg muligheten til å trykke bilder, farger og datagrafikk som tidligere bare var mulig på papir og filmprint - rett på glasset. Trykkingen skjer med keramisk maling og påfølgende herding. Finn frem ditt beste bilde eller grafiske kreasjon og ta kontakt med oss for priser og muligheter.

Produksjonskriterier:

-Bildeoppløsning 72-300 DPI
-Bilde uten komprimering.
-Filformat: PSD , TIFF, RAW, som en siste utvei kan JPEG format brukes.
- Størrelsesforholdet mellom bredde / høyde for bilder og glass bør være den samme.
-Toneforskjeller i farger kan forekomme.

Dimensjonering:
Maksimum størrelser: 2600mmX3700mm
Minimum størrelser: 400mmX400mm

Digitaltrykk

Emaljering

Emaljefarge legges på glassoverflaten og brennes inn i glasset i en herdeprosess ved høy temperatur. Fargen er utrolig slitesterk og gir en varig farge. Herdeprosessen gjør også at glasset godt tåler store temperaturforskjeller.

 

Emaljeglass er et fasadeglass som skal dekke tette felt. Det er ikke egnet til bruk i bygningsdeler med «gjennomsyn» eller baklys da emaljetykkelsen kan variere noe. Ved bruk av emaljert glass i isolerglasskonstruksjoner anbefales det maksimalt 9mm spacer.

Man må også benytte herdet glass i hele konstruksjonen siden bruk av emaljert glass gir høy absorpsjon av varme. Høye temperaturer i uherdet glass kan fort føre til termisk brudd.

Dersom emaljert glass produseres i forskjellige batcher vil det kunne medføre små nyanseforskjeller i farge. Dette fordi også emaljefargen og glasset lages i batcher hvor små nyanseforskjeller kan forekomme innenfor gitte toleranser.

Glassfabrikken gir ikke reklamasjonsrett der hvor våre anbefalinger ikke overholdes.

Glassfabrikken har 7 standardfarger på lager.

Andre RAL-farger kan fremskaffes på forespørsel.

Emaljering

Laminering

Laminert sikkerhetsglass får sine beskyttende egenskaper ved at to glass lamineres sammen med en plastfolie. Dette varmes opp slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset.

Det er plastfolien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassbitene henger fast i plastfolien. Dette forhindrer gjennomtrengning og minsker risikoen for kuttskader. Lamineringen påvirker ikke glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%. For vanlig floatglass er den ca. 50%.

Laminering

Herding

Termisk herdet sikkerhetsglass oppnår sin styrke ved at det først varmes opp til ca. 650 °C så det blir mykt og spenningsfritt. Deretter kjøles det raskt ned slik at trykkspenninger oppstår i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Termisk herdet glass tåler støtbelastninger vesentlig bedre enn vanlig glass og oppfyller kravene i klasse 1(C)3-1(C)1.

 

Dette er godt alternativ når glasset skal tåle store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. Det motstår harde spark eller mennesker som faller uforskyldt mot glasset. Dessuten elimineres risikoen for termiske brudd, hvilket er spesielt aktuelt for glass som absorberer mye solenergi.

Herding
bottom of page