top of page

Reklamasjon

I henhold til Glassfabrikkens salgs- og leveringsbetingelser skal reklamasjoner alltid fremsettes skriftlig. Kjøper skal sende inn reklamasjoner via reklamasjonsskjema på glassfabrikken.no/sendee e-post, med mindre annet avtalt med selger.

Eventuelle mangler skal dokumenteres, for eksempel i form av bilder, video el. Kjøper plikter for øvrig å bistå selgeren i reklamasjonshåndteringen.

Kjøper plikter for øvrig å sette seg inn i veiledninger utarbeidet av Glass- og Fasadeforeningen. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller dersom kjøperen ikke har håndtert varen i samsvar med normer og retningslinjer i henhold til bransjestandard.

Dokumenter utarbeidet av Glass-og Fasadeforeningen:

 

Trykk her for å melde inn en reklamasjon til Glassfabrikken

bottom of page