Melde en reklamasjon

I henhold til Glassfabrikkens salgs- og leveringsbetingelser skal reklamasjoner alltid fremsettes skriftlig. Kjøper skal sende inn reklamasjoner via reklamasjonsskjema på glassfabrikken.no/sendee e-post, med mindre annet avtalt med selger.

Eventuelle mangler skal dokumenteres, for eksempel i form av bilder, video el. Kjøper plikter for øvrig å bistå selgeren i reklamasjonshåndteringen.

Kjøper plikter for øvrig å sette seg inn i veiledninger utarbeidet av Glass- og Fasadeforeningen. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller dersom kjøperen ikke har håndtert varen i samsvar med normer og retningslinjer i henhold til bransjestandard.

Dokumenter utarbeidet av Glass-og Fasadeforeningen:

Reklamasjonsinfo om glass- Proffkunder

Alt om glass

Glassfabrikken AS

Hegdalveien 101, 3261 Larvik

Telefon: 33 13 70 00

Faks: 33 13 70 01

  • Facebook
  • Instagram
Glassfabrikken[grey2].png