top of page

EN 1279 

Bygningsglass - isolerglassruter – Del 5: Evaluering av samsvar. 

Dersom det er behov for mer informasjon om isolerglassene fra Glassfabrikken eller det er ønske om å få tilsendt ytelseserklæring for isolerglasskobminasjoner kan teknisk sjef Jørgen Fadum bistå med dette.
 

Kontaktinformasjon til Jørgen Fadum:

Epost:                  jorgen@glassfabrikken.no
Telefonnummer:  95 28 92 65

bottom of page