top of page

DIGITAL TRYKK

Digitalt trykk på glass gir deg muligheten til å trykke bilder, farger og datagrafikk som tidligere bare var mulig på
papir og filmprint - rett på glasset. Trykkingen skjer med keramisk maling og påfølgende herding
Finn frem ditt beste bilde eller grafiske kreasjon og ta kontakt med oss for priser og muligheter.

Produksjonskriterier:
-Bildeoppløsning 72-300 DPI
-Bilde uten komprimering.
-Filformat: PSD , TIFF, RAW, som en siste utvei kan JPEG format brukes.
- Størrelsesforholdet mellom bredde / høyde for bilder og glass bør være den samme.
-Toneforskjeller i farger kan forekomme.

Dimisjonering:
Maksimum størrelser: 2600mmX3700mm
Minimum størrelser: 400mmX400mm

385x385-images_DOG_board.png
bottom of page