top of page

LAMINERING

Laminert sikkerhetsglass får sine beskyttende egenskaper ved at to glass lamineres sammen med en plastfolie. Dette’ varmes opp slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav/vakumpose hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset.

Det er plastfolien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassbitene henger fast i plastfolien. Dette forhindrer gjennomtrengning og minsker risikoen for kuttskader. Lamineringen påvirker ikke glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%. For vanlig floatglass er den ca. 50%.

43.jpg
bottom of page