LAMINERING

Laminert sikkerhetsglass får sine beskyttende egenskaper ved at to glass lamineres sammen med en plastfolie. Dette’ varmes opp slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav/vakumpose hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset.

Det er plastfolien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassbitene henger fast i plastfolien. Dette forhindrer gjennomtrengning og minsker risikoen for kuttskader. Lamineringen påvirker ikke glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%. For vanlig floatglass er den ca. 50%.

43.jpg