1/6

Sprosser

 

Termosprosser til renovering og nybygg

Våre sprosser bygges inn i glasset under isolerglassproduksjonen. Profiler av brennlakkert aluminium limes med elastisk konstruksjonssilikon og gis samme garanti som isolerruten. Dette gir en varig sprosseløsning med riktig skyggeeffekt og permanent farge. Passer meget godt i aliminiumskledde trevinduer og andre fasadesystemer.

 

Duplex og Wiener

Vi har også to varianter som kun ligger montert inne i isolerglasskonstruksjonen. Man mister da skyggeeffekten av sprossen når man ser glasset utenfra.

 

Brosjyrer:Termosprosser

 

Nyttige linker

Glassfabrikken bidrar med betydelige midler til Glass og Fasade Foreningen. Bransjens viktigste aktører utarbeider i fellesskap tekniske veiledninger og retningslinjer for riktig bruk av glass.

 

Reklamasjons – og forbrukerinfo er også felles for bransjen. Se www.glassportal.no

 

 

 

Våre beslagleverandører:

Dorma Norge AS

Pauli Scandinavia 

Maba Maskin AB

BeslagGrossisten

Bohle

CR Laurence

Gsab